Bạc Liêu

Phú Quốc - Hà Tiên (đi: máy bay - về: xe)

  • 5 ngày 4 đêm
  • Phương tiện
  • 19, 26/1/2018
6.250.000 VNĐ

Hà Tiên - Bạc Liêu - Phú Quốc (đi: xe - về: máy bay)

  • 8 ngày 7 đêm
  • Phương tiện
  • 20, 27/1/2018__24/2/2018
8.300.000 VNĐ

Đăng nhập thành viên