Bạc Liêu

Phú Quốc - Hà Tiên (đi: máy bay - về: xe)

  • 5 ngày 4 đêm
  • Phương tiện
  • 4, 11, 18, 25/5/2018__1, 8, 15, 22, 29/6/2018
6.020.000 VNĐ

Hà Tiên - Bạc Liêu - Phú Quốc (đi: xe - về: máy bay)

  • 8 ngày 7 đêm
  • Phương tiện
  • 5, 8, 12, 19, 26/5/2018__16/6/2018
8.300.000 VNĐ

Đăng nhập thành viên