Bạc Liêu

Phú Quốc - Hà Tiên (đi: máy bay - về: xe)

  • 5 ngày 4 đêm
  • Phương tiện
  • 20, 27/7/2018__3, 10, 17, 24/8/2018
6.020.000 VNĐ

Hà Tiên - Bạc Liêu - Phú Quốc (đi: xe - về: máy bay)

  • 8 ngày 7 đêm
  • Phương tiện
  • 17, 21, 28/7/2018__4, 11, 18, 25/8/2018
8.300.000 VNĐ

Đăng nhập thành viên