Bạc Liêu

Phú Quốc - Hà Tiên (đi: máy bay - về: xe)

  • 5 ngày 4 đêm
  • Phương tiện
  • 14, 21, 28/12/2018
6.020.000 VNĐ

Hà Tiên - Bạc Liêu - Phú Quốc (đi: xe - về: máy bay)

  • 8 ngày 7 đêm
  • Phương tiện
  • 15, 22, 29/12/2018
8.300.000 VNĐ

Đăng nhập thành viên