Hà Tiên

Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc (đi - về: xe)

  • 6 ngày 5 đêm
  • Phương tiện
  • 17, 21, 28/7/2018__4, 11, 18, 25/8/2018
7.530.000 VNĐ

Châu Đốc - Hà Tiên - Bạc Liêu (đi - về: xe)

  • 6 ngày 5 đêm
  • Phương tiện
  • 17, 21, 28/7/2018__4, 11, 18, 25/8/2018
6.120.000 VNĐ

Đăng nhập thành viên