Singapore

Du Lịch Singapore: 3 ngày 2 đêm

  • 3 ngày 2 đêm
  • Phương tiện
  • 21, 28/7/2018__11, 18, 25/8/2018__8, 15, 22, 29/9/2018
8.300.000 VNĐ

Singapore - Malaysia: 6 ngày 5 đêm

  • 6 ngày 5 đêm
  • Phương tiện
  • 21, 23, 24, 30/7/2018__6, 11, 12, 21/8/2018
11.390.000 VNĐ

Đăng nhập thành viên