Thái Lan

Du Lịch Thái Lan: 5 ngày 4 đêm

  • 5 ngày 4 đêm
  • Phương tiện
  • 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19/03 __2,3,4,5, 17,18,19,21,22,23/04 ___1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,25,28,29/05
5.800.000 VNĐ

Du Lịch Thái: PhuKet 4 ngày 3 đêm

  • 4 ngày 3 đêm
  • Phương tiện
  • 2, 9, 16, 23/3/2019__6/4/2019__7, 14, 21/5/2019
8.000.000 VNĐ

Tết Thái - Songkran

  • 5 ngày 4 đêm
  • Phương tiện
  • 8, 9, 10/4/2019
6.700.000 VNĐ

Đăng nhập thành viên