Tour nước ngoài

Du Lịch Úc: 4 ngày 4 đêm

 • 4 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • Liên hệ
29.600.000 VNĐ

Trương Gia Giới: 4 ngày 3 đêm

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • Thứ 5 hàng tuần
12.990.000 VNĐ

Bangkok - Pattaya (Giá khuyến mãi)

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • 18, 19, 21, 22, 23/4/2019__1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24/5/2019
6.800.000 VNĐ

Du Lịch Úc: 5 ngày 4 đêm

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • Liên hệ
31.900.000 VNĐ

Trương Gia Giới: 5 ngày 4 đêm

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • Chủ nhật hàng tuần
15.390.000 VNĐ

Du Lịch PhuKet: 4 ngày 3 đêm

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • Thứ 4 hàng tuần
8.300.000 VNĐ

Sydney - Melbourne

 • 7 ngày 6 đêm
 • Phương tiện
 • 10, 28/5/2019__14/6/2019
49.950.000 VNĐ

Trương Gia Giới: 6 ngày 5 đêm

 • 6 ngày 5 đêm
 • Phương tiện
 • Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần
16.390.000 VNĐ

Bangkok - Pattaya_bay DD, chuyến sáng

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • 20/4/2019__8, 15, 22, 29/6/2019__13/7/2019
7.000.000 VNĐ

Lệ Giang - Băng Xuyên - Lam Nguyệt Đàm - Shangrila

 • 6 ngày 5 đêm
 • Phương tiện
 • 25/5/2019__22/6/2019__28/9/2019
19.990.000 VNĐ

Bangkok - Pattaya_bay VN Air

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • Thứ 7 hàng tuần
7.400.000 VNĐ

Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh

 • 7 ngày 6 đêm
 • Phương tiện
 • Liên hệ
15.990.000 VNĐ

Bắc Kinh - Hàn Quốc

 • 7 ngày 6 đêm
 • Phương tiện
 • 11, 18, 25/5/2019__1, 8, 15, 22, 29/6/2019__6/7/2019
18.800.000 VNĐ

Du Lịch Singapore: 3 ngày 2 đêm

 • 3 ngày 2 đêm
 • Phương tiện
 • 20/4/2019__4, 11, 18, 25/5/2019
7.660.000 VNĐ

Singapore - Malaysia (Giá ưu đãi)

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • 24/4/2019__5, 11, 17, 26/5/2019
8.900.000 VNĐ

Singapore - Malaysia - Indonesia (Giá ưu đãi)

 • 6 ngày 5 đêm
 • Phương tiện
 • 22/4/2019
10.280.000 VNĐ
« 1 2 »

Đăng nhập thành viên