Tour nước ngoài

Hồng Kông_Lễ 30/4

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • 9, 16, 30/3/2019__11, 27/4/2019__30/5/2019
14.490.000 VNĐ

Hàn Quốc: Tắm Sauna + Fanta Stick

 • 4 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • 2, 9, 16, 23, 30/3/2019
12.990.000 VNĐ

Du Lịch Úc: 4 ngày 4 đêm

 • 4 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • Liên hệ
29.600.000 VNĐ

Trương Gia Giới: 4 ngày 3 đêm

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • Thứ 5 hàng tuần
12.990.000 VNĐ

Du Lịch Thái Lan: 5 ngày 4 đêm

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19/03 __2,3,4,5, 17,18,19,21,22,23/04 ___1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,25,28,29/05
5.800.000 VNĐ

Hàn Quốc: Tắm Sauna + Du Thuyền

 • 4 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • 25, 31/3/2019
12.990.000 VNĐ

Du Lịch Úc: 5 ngày 4 đêm

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • Liên hệ
31.900.000 VNĐ

Trương Gia Giới: 5 ngày 4 đêm

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • Chủ nhật hàng tuần
15.390.000 VNĐ

Du Lịch Thái: PhuKet 4 ngày 3 đêm

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • 2, 9, 16, 23/3/2019__6/4/2019__7, 14, 21/5/2019
8.000.000 VNĐ

Tết Thái - Songkran

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • 8, 9, 10/4/2019
6.700.000 VNĐ

Hàn Quốc: Lễ Hội Hoa Anh Đào

 • 4 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • 6, 7, 13, 20/4/2019
13.500.000 VNĐ

Sydney - Melbourne

 • 7 ngày 6 đêm
 • Phương tiện
 • 15/3/2019__12/4/2019__10, 28/5/2019__14/6/2019
49.950.000 VNĐ

Trương Gia Giới: 6 ngày 5 đêm

 • 6 ngày 5 đêm
 • Phương tiện
 • Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần
16.390.000 VNĐ

Lệ Giang - Băng Xuyên - Lam Nguyệt Đàm - Shangrila

 • 6 ngày 5 đêm
 • Phương tiện
 • 09/03 __ 25/05 __ 22/06 __ 28/09
19.990.000 VNĐ

Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh

 • 7 ngày 6 đêm
 • Phương tiện
 • 8, 22/3/2019
15.990.000 VNĐ

Bắc Kinh - Hàn Quốc

 • 7 ngày 6 đêm
 • Phương tiện
 • 14, 21/3/2019__6, 13, 20, 27/4/2019__11, 18, 25/5/2019__1, 8, 15, 22, 29/6/2019
18.490.000 VNĐ
« 1 2 3 »

Đăng nhập thành viên