SINGAPORE

Du Lịch Singapore: 3 ngày 2 đêm

 • 3 ngày 2 đêm
 • Phương tiện
 • 26/8/2019__7, 12, 19, 29/9/2019__2, 10, 18, 24/10/2019
8.700.000 VNĐ

Singapore - Malaysia (Giá ưu đãi)

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • 23, 27/8/2019__10, 17, 27/9/2019__9, 22/10/2019
8.990.000 VNĐ

Singapore MONO

 • 3 ngày 2 đêm
 • Phương tiện
 • 24, 31/8/2019__14, 21, 28/9/2019
9.590.000 VNĐ

Singapore - Indonesia - Malaysia

 • 6 ngày 5 đêm
 • Phương tiện
 • 25, 29/8/2019__8, 15, 22, 29/9/2019__6, 13, 20, 27/10/2019
10.300.000 VNĐ

Đăng nhập thành viên